Spring naar inhoud

Het bestuur

Het bestuur van de Podium320 stelt, samen met haar adviseurs, het jaarprogramma op, vergadert en regelt de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur en de adviseurs ontvangen hiervoor geen beloning.

Bestuur

Johan van Oeveren

Voorzitter

Hans Laban
secretaris

Piet Eveleens
penningmeester

Dick de Rooy
algemeen bestuurslid

Adviseurs

Johan van Oeveren
artistiek advies (organist, dirigent, musicus)

Comité van Aanbeveling

Het bestuur van Podium320 is blij met een groep mensen die haar activiteiten een warm hart toedraagt, waaronder het Comité van Aanbeveling.