Spring naar inhoud

Over Podium320

Wat is ons doel?

Podium320 wil jou laten genieten van muziek en andere kunstuitingen in een mooie en akoestische zaal in Zoetermeer en jongeren en ouderen in Oosterheem met elkaar verbinden door muziek.

Om deze doelen te bereiken organiseren en financieren we zelf evenementen en creëren we culturele en muzikale mogelijkheden voor jong en oud in de wijk. Daarnaast faciliteren we op uitnodiging evenementen van andere partijen die hetzelfde podium willen gebruiken.

Onze aanpak

Bij het samenstellen van ons jaarprogramma hanteren we de volgende aanpak:
- Financieel gezond
- Kwaliteitsprogramma
- Intensieve samenwerking met de wijkbewoners, scholen en andere lokale partijen
- Aansprekend voor een breed publiek
- Laagdrempelige toegang (ook gratis concerten)

Beëindigen van de stichting per 1 januari 2023.

Zie hiervoor de homepage.

ANBI status

Podium320 heet formeel Stichting Concerten Oosterkerk Zoetermeer. De stichting heeft een culturele ANBI status. Dat wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan is dat giften geheel, of gedeeltelijk, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen of van de vennootschapsbelasting.